Corona situationen og det den gør ved os.

 

Uforudsigelighed, utryghed, begrænsninger, sygdom, død, vacciner, nedlukninger, ufrihed, isolation, ansvar, skyld, skam, angst og meget, meget mere.

Det er en usædvanlig tid, denne Corona tid. I snart et år har alting set meget anderledes ud. Det er vist ingen overdrivelse at sige, at ingen af os har set noget så anderledes som den verden vi nu som mennesker lever i.

Men hvad er det vi ser? Buddhismen ynder at sige at livet er en illusion, – psykoterapien at livet er en projektion af vores indre. Vi kan kun se det vi har en erfaring at hænge det op på. Uden en indre referenceramme er vi ikke mentalt i stand til at forholde os til det vi sanser. Når vi ser en fugl, modtager vores hjerne synsindtrykket og derfra er det al vores tidligere modtagne information om fugle, vores følelser i erfaringen om fugle, som skaber vores oplevelse af at se fuglen. I den forstand oplever vi altså kun det vores hjerne og krop har på lager om fugle. Måske har vi gode minder om en kanariefugl fra barndommen, måske har vi en fobi for fugle, måske irriteres vi over fugleklatterne på bilen osv. osv..

Vores oplevelse er altså summen af vores tidligere oplevelser. Som med fugle som med Corona. Da vi ikke kan se Corona men kun de talrige effekter af den, bliver vores oplevelse desto mere kompleks. Da de fleste ikke har oplevet Corona i sig selv (været syg af den, eller konkret set den) bliver beskrivelserne af Corona og den anvendte retorik i det vi oplever afgørende for oplevelsen. Sygdom, død, ansvar, skyld, frygt, angst, krig (mod Corona) trækker på vidt forskellige erfaringer i os. Vidt forskellige erfaringer, men ofte stærkt følelsesladede erfaringer. Centralt står døden. Corona er noget mennesker dør med/af. I et antal med mange nuller.

 

Den følelsesmæssige krog.

Vores følelsesmæssige erfaringer kan have forskellig vægt i vores oplevelse af verden. For nogle kan en erfaret utryghed fylde mest og de vil derfor opleve livet som overvejende utrygt, for andre kan den samme utryghed udmønte sig i et behov for at have kontrol over livet, for andre igen kan erfaring om at føle sig ufri og begrænset i deres udtryk have skabt et stærkt fokus på frihed. Disse forskellige erfaringer og narrativer vil således skabe forskellige oplevelser af den samme Corona pandemi. Nogle vil være bange, nogle vil forsøge på alle tænkelige måder at forsøge at kontrollere situationen, mens andre igen vil føle sig begrænset i deres frihed og reagere kraftigst på det.

Alt efter hvilken følelsesmæssig krog der har størst kraft i vores indre.

Og størst kraft i vores følelsesmæssige erfaringer har de tidlige erfaringer. I barndommen er oplevelser af tab af kærlighed oplevelser der udløser primitive overlevelsesmekanismer i vores biologi. Erfaringer der senere viser sig som angst, skyld, skam og disses forskellige udtryk. Måden vi håndterer dem på. Kontrol, frygt, utryghed, magt, skampåførsel – gøren de andre forkerte, vrede og raseri.

 

Tabet af kærlighed og kontakt er vores alles grundtraume. Social isolering og deraf følgende mindre menneskelig kontakt bliver derfor en direkte udløsende stimulus for de forskellige måder vi har lært os at håndtere tabet af kærlighed.

Misbrug af stimulanser, spil, internet, arbejde, shopping (nu i en anden form) osv. osv., følelsesmæssig smerte; angst, kontrol, skam, skyld, depression etc. etc.

 

Så hvis du er ramt, slider, smerter og lider i denne tid er det fordi det er en tid hvor alting; men dine egne erfaringer med tab af kærlighed, bliver tydeligere.

 

Svaret? Mere kærlighed…