Psykoterapi i SFPP’s optik

Læs om vores tilgang til psykoterapi, som både er relationel og biologisk

Vi udvikles i relation hele livet! Psykoterapi, behandling af psyken, har gennemgået en lang udvikling siden Freud og ligesindede indledte det vi kan kalde den moderne psykoterapi. Lige som man i dag ofte beskriver nervesystemets organisering i det

 • Præfrontale og kognitive
 • Det limbiske og følelsesmæssige
 • Det autonome og kropslige

Har psykoterapien gennemgået en udvikling fra

 1. fase: Den kognitive hvor afdækningen og den mentale forståelse stod i centrum
 2. fase: Hvor den følelsesmæssige forløsning stod i centrum
 3. fase: Hvor kroppens reaktioner og disses sammenhæng med følelser blev inddraget
 4. fase: Hvor nervesystemets organisering og reaktion på udvikling og begivenheder blev inddraget.

Vi kalder det Relationel Psykoterapeut fordi:

 • Relation er den afgørende positive faktor i psykoterapi
 • Det er i relation vores nervesystem og senere reaktionsmønstre udvikles
 • I terapisituationen kan vi undersøge hvad der sker i relationen og kontakten mellem terapeut og klient og dermed afdække underliggende mønstre
 • Helt grundlæggende kan man sige, at det er i relation vores konstruktive og destruktive reaktionsmønstre er opstået og det er i relation, vi kan ændre dem.

På SFPP er tilgangen til individet primært relationel og biologisk. Relationel fordi det, som beskrevet ovenfor, er det altafgørende i psykoterapi. Biologisk fordi i forståelsen af mennesket er det afgørende at forstå at vi er biologiske væsner der altid har søgt og altid søger overlevelse. Det betyder, at vores handlingers oprindelse, uanset hvor meningsløse handlingerne end måtte virke, altid er vores organismes bedste bud på overlevelse. Eller sagt på en anden måde: Den adfærd der i dag virker meningsløs og destruktiv eksisterer fordi det en gang var den bedste måde at reagere. Vi er natur der reagerer og vi er af den opfattelse at naturen ikke tager fejl… Desværre kan det som en gang var den bedste reaktion, i dag være destruktiv og opleves meningsløst. Igennem nye oplevelser i relation, kan der dannes nye spor i vores nervesystem og dermed nye måder at reagere og handle. Nye spor der vil øge vores oplevelse af forbindelse, mening, og tilfredshed med livet. I relation kan kontakt til både de kropslige, følelsesmæssige og mentale reaktioner skabe grobund for de nye spor i vores nervesystem; nye spor der skaber mulighed for et liv med mere glæde og mindre smerte.

Vil du vide mere om SFPP?

Vi arbejder med den forståelse, at vores erfaringer sætter sine spor i både tanke, følelse og krop, og det derfor giver mening at forholde sig til alle tre dele.