Psykotraumatologi i SFPP’s optik

Læren om psykiske traumer

Psykotraumatologi er læren om psykiske traumer. Traumer er enkeltstående eller vedvarende oplevelser der har truet individets overlevelse og hvor der samtidig ikke har været den nødvendige kontakt og det nødvendige kærlige nærvær.

Traumer handler derfor i høj grad om oplevelser af tab. Tab af kontakt til sig selv og/eller de primære omsorgspersoner. Tab der senere giver en lang række af symptomer som:

 • Ikke at kunne mærke sig selv
 • Føle sig forkert, mindre værd, ikke god nok, ikke værd at elske
 • Angst
 • Depression
 • Tab af energi
 • Stress
 • Misbrug og afhængighed af forskellig karakter; arbejde, sex, kemi, alkohol, tv, forbrug…..
 • Vanskeligheder ved følelsesmæssige relationer
 • Fysiske symptomer fra hudproblemer til alvorligere sygdomme
 • Følelsen af uforbundethed med livet og verden

Den moderne biologiske psykotraumatologi har forståelse for mennesket som et biologisk væsen hvis udvikling er afhængig af sine relationer.

I traumatologien er der ligeledes forståelse for, at de mønstre vi har; hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige, alle en gang har været vores bedste svar på overlevelse i en given situation.

Når vi arbejder med traumer er det nødvendigt at undersøge:

 • Kroppens reaktioner
 • De følelsesmæssige reaktioner
 • De mentale reaktioner

Der alle bidrager til det fulde billede.

Vi må forstå, at symptomer og tilstande fra traumer er resultatet af vores organismes forsøg på overlevelse under de betingelser vi mødte. Selv de tilsyneladende mest uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og tilstande har været organismens bedste bud på overlevelse.

Vil du vide mere om SFPP?

Vi arbejder med den forståelse, at vores erfaringer sætter sine spor i både tanke, følelse og krop, og det derfor giver mening at forholde sig til alle tre dele.